©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Hassek Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇ

14C
Haritalar Hassek Höyük

Türü:
Höyük ve Mezarlık Alanı
Rakım:
475 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Siverek
Köy:
Yukarı Tillakin

Tahribat :
Baraj

TAYEx:
Gidilmedi - 29/8/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
10/2/1990
Tescil No:
388
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Diyarbakır KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Atatürk Baraj Gölü suları altında kalmadan önce Urfa İli; Siverek İlçesi'ne bağlı Yukarı Tillakin (Kırca) ile Aşağı Tillakin köylerinin ortasında; Adıyaman-Urfa karayolundan 1 km kadar kuzeyde; Fırat Nehri'nin güneyinde yer almaktaydı [Behm-Blancke 1987b:117]. Kodu S 52/18.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Hassek Höyük Fırat'ın eski kollarının birinin üzerinde; düzenli olarak alçalan teraslarında yer alan yassı bir tepedir. Yerleşmenin erozyon nedeniyle bir kısmının tahrip olduğu bilinmekle birlikte bu tahribat öncesinde 350x150 m'lik bir alanı kapladığı da saptanmıştır [Behm-Blancke 1987b:117]. Kazılarda ortaya çıkarılan hayvan kemikleri üstünde yapılan çalışmalar; Hassek Höyük Son Kalkolitik yerleşmesinde koyuna karşılık domuz; keçi ve sığırın ilk sırayı aldığını; dolayısıyla bu durum çevrenin ağaç ve çalılardan oluşan bir bitki örtüsüne sahip olduğunu göstermiştir; buna karşılık Fırat Nehri kıyısında bugün görülebilen kısmi ağaçlık alanların Son Kalkolitik'te bugünkü kadar geniş olmadığı tahmin edilmektedir [Behm-Blancke et al. 1981:89]. Yerleşme yapılarında kullanılan kireç ve bazalt ile çanak çömlek yapımında kullanılan kil yatakları yakın çevrede mevcuttur; höyüğün yaklaşık 100 m güney-güneybatısında bulunan tatlı su kaynağının ise Son Kalkolitik dönemde Hassek sakinlerine içme suyunu sağlamış olduğu düşünülmektedir [Behm-Blancke et al. 1981:93].
Tahribat Açıklama: Yerleşme günümüzde baraj gölü altında kalmış durumdadır [TAYEx 29.8.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye