©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Göksu


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Göksu

Türü:
Konaklama / İşlik Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İlçe:
Ümraniye
Köy:
Dudullu

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidilmedi - 24/11/2000

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İstanbul il merkezinin doğu kısmında; Asya yakasında; Ümraniye'nin doğu ve kuzeydoğusunda; biri Büyük Göksu ve Küçük Göksu Deresi'nin arasındaki sırtın üstünde bir diğeri Dudullu Köyü'nün (günümüzde İstanbul'un bir semti) çevresinde olmak üzere iki alanda toplanan birbiriyle ilişkili olmayan bağımsız birimler halinde olan 13 buluntu yeri. Bu buluntu yerleri İstanbul'un yoğun iskana uğramasıyla günümüzde tamamen tahrip edilmişlerdir. Buluntu yerleri gerçekte Göksu-Dudullu olarak isimlendirilmesi gerekirken Göksu Deresi ile olan ilişkisinden dolayı araştırmacı tarafından Göksu olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmamızda aynı ad kullanılmıştır. Kodu D 13 / 1-13.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Jelinek yönetimindeki ekip tarafından toplanan aletler; kalın ve kırmızımsı bir toprak katmanı ile içinde demir yumrucukları olan sarımsı renkli toprak katmanının oluşturduğu aşınmış kesitlerde bulunmaktadır. Kırmızı toprak dolgularına Ümraniye ve Dudullu'nun kuzey kısmında yer alan engebeli arazide rastlanmış olması; bu oluşumun daha geniş bir alanda varken çeşitli derelerin yatak değiştirmesi ve aşındırması sonucunda ancak vadilerin yan kollarında kaldığını göstermiştir. Buluntu yerlerinin bir konaklama ve işlik yeri olup olmadığı belki buluntuların azlığından dolayı anlaşılmamaktadır. Buluntu yerlerinin ancak iki tanesinin birbiri ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye