©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Gani Dağı Yöresi


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Gani Dağı Yöresi

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Kahramanmaraş
İlçe:
Pazarcık
Köy:
Ulubahçe


TAYEx:
Gidilmedi - 9/8/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kahramanmaraş il merkezinin 35 km güneydoğusunda; Pazarcık İlçesi'nin doğusunda yer alan Gani Dağı ve onu batıdan ve kuzeyden çevreleyen Aşağı Bağdin ve Ulubahçe (Yukarı Bağdin) köyleri yakınındaki düzlükler; ayrıca Pazarcık İlçesi'nin 24 km doğusundaki Ardıl Köyü ile Ardıl Köyü'nün 8 km güneybatısındaki Sarıl köyleri arasında kalan alan. Bu iki buluntu yeri Gani Dağı olarak arkeoloji yazınına girmiştir. Her iki buluntu yerini aynı şematik planda göstermek mümkün olmadığı için Sarıl ve Ardıl köyleri için İkizini fişindeki şematik plana bakılması gerekmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Çok dağlık bir alan olan bölgede su kaynakları mevcuttur. Döngel bölgesi gibi birçok mağara bulunmaktadır. Araştırılması gereken bölgelerdendir. Sistemli yapılacak yüzey araştırmalarında; özellikle Paleolitik Çağ'lara ait buluntuların ele geçmesi çevresel özelliklerine bakılarak beklenmelidir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye