©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Eğribük Çakıllığı


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Eğribük Çakıllığı

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Malatya
İlçe:
Yazıhan
Köy:
Eğribük

Tahribat :
Baraj

TAYEx:
Gidilmedi - 15/8/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Malatya il merkezinin kuzeybatısındaki Yazıhan İlçesi'nin doğusunda; Kuruçay'ın Karakaya Baraj Gölü oluşmadan önce; bir kıvrım yaparak Fırat Nehri'ne karıştığı yerde; Fırat'ın baraj gölüne dönüşmeden önceki su düzeyinden 60-80 m yukarıda bulunan bir çakıllık. Bu kısımda araştırma yapan ekip; çakıllığın eski Fırat Nehri'nden ne kadar uzakta olduğunu; Kuruçay'ın hangi yakasında olduğunu anlatmamaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Araştırmacılar; kum yataklarında yer yer açılmış olan çakıllığın bir kısmının gün ışığına çıktığını belirtmektedir. Bölgede Fırat Nehri yatağının kenarları boyunca; baraj gölü dolmadan önceki nehir vadisinin taban kotundan 20-25 m yüksekliğe ulaşan düz ve hafif dalgalı düzlükler uzanmaktadır. Olasılıkla buluntu yeri bu taraçanın da üzerinde yer alan Pleistosen taraçasında bulunmuştur.
Tahribat Açıklama: Yerleşme baraj gölü altında kalmıştır [TAYEx 15.8.2003].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye