©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Belen Tepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/epipaleolitik


Haritalar Belen Tepe

Türü:
Dağınık Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İlçe:
Keles
Köy:
Kıranışıklar


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Bursa İli, Keles İlçesi'nin Kıranışıklar Köyü'nün yaklaşık 1.5 km batısında 1050 m rakımlı tepenin üzerindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bulunduğu tepe çam ağaçlarıyla kaplıdır. Belen Tepe'de bir çakmaktaşı kaynağı yer almaktadır. Çakmaktaşlarının bulunduğu alan kırmızı renkli bir toprak yapısına sahiptir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye