©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çukuriçi


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
İTÇ

14C
Haritalar Çukuriçi

Türü:
Höyük
Rakım:
30 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Ege
İl:
İzmir
İlçe:
Selçuk
Köy:
Merkez

Tahribat :
Tarım - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 21/9/2000

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İzmir il merkezinin güneyinde; Selçuk İlçesi'nin 1 km güneyinde; Efes antik kentinin hemen güneydoğusunda; kentin Magnesia kapısından 500 m kadar uzakta; antik Smyrna olarak isimlendirilen Çukuriçi Mevkii'ndedir. Selçuk; Aydın ve Efes yol üçgeni içinde yer alan höyüğün yanından Dervent Deresi geçmektedir [Evren-İçten 1998:çiz.1'deki harita]. Aydın karayolunun 100 m batısındadır [Evren 1999:çiz.1].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyüğün adının Apasas olması teklif edilmesine rağmen kazıyı yapan bilim adamları yerleşmeyi bulunduğu mevkii adına göre isimlendirmişlerdir. Dervent Deresi'nin kolları arasında yer alan yerleşme yerinin MÖ 3. bin yılında Efes yakınına kadar ulaşan Ege Denizi'nin kıyısında olduğu hem jeomorfologlarca yapılan araştırmalarla hem de kazıda çok sayıda ele geçen deniz hayvanı kabuklarının varlığından anlaşılmaktadır. Oval biçimli küçük bir tepe olan höyüğün mandalina ekimi sırasında kısmen tahrip olduğu belirtilmektedir [Evren 1999:çiz.2].
Tahribat Açıklama: Höyük tarım arazisi olarak kullanılmak üzere düzlenmiştir. Kuzey eteğine bir bağ evi inşaa edilmiştir [TAYEx 21.9.2000].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye