©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çoban Ali Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik


Haritalar Çoban Ali Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
1110 m
Çap:
240 m - Yön: D-B

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Karaman
İlçe:
Merkez
Köy:
Kisecik

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 17/8/2002

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Karaman kuzey-kuzeybatısında; Kisecik Köyü'nün güneydoğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Volkanik kökenli Karadağ yükseltisinin kuzeydoğusundaki höyük yanyana iki alçak tepeden oluşmaktadır. Araştırmacılar; bu yüzden bu iki tepeye; Çoban Ali Höyük I ve II isimlerini vermişlerdir. Watkins esasta iki höyüğün tek bir höyük olduğunu; tepeleri ayıran ortadaki hendeğin sel erozyonu ile şekillendiğini ileri sürmektedir. Her iki tepe de alçaktır.
Tahribat Açıklama: Tepelerden biri ekili durumdadır; diğerinin tepesine yaklaşık on sene önce DSİ tarafından kuyu açılmış ancak su bulunamamıştır [TAYEx 17.8.2002].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye