©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Akarca Sekileri


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Akarca Sekileri

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Kastamonu
İlçe:
Taşköprü
Köy:
Kızılcaörhen


TAYEx:
Gidilmedi - 20/9/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kastamonu il merkezinin kuzeydoğusundaki Taşköprü İlçesi'nin batısında; Devrekani Dağları'nın Gökırmak'a bakan güney eteklerinde; Taktak/Tahtak ve Malak mahalleleri ile birlikte çok geniş bir alanda kurulmuş olan Kızılörhen Köyü'nün güneyindeki sekiler.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Gökırmak; Kuzeybatı Anadolu'da Ilgaz; Devrekani; Elek; Çangal dağlarının beslediği dere ve çayları toplayarak batı doğu istikametinde akmakta ve Kızılırmak Nehri'ne kavuşmaktadır. Buluntu yerinin olduğu sekiyi Gökırmak'ın oluşturduğu geniş bir vadinin içinde gözlemek mümkündür. Bu seki graviyelerden oluşmuştur. Bostancı; buluntunun tam yeri hakkında başka bir bilgi vermemektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye