©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çavuşlu Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
İTÇHaritalar Çavuşlu Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
185 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Mersin
İlçe:
Merkez
Köy:
Toroslar

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 13/7/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Mersin İli'nin yaklaşık 6 km kuzey-kuzeybatısında; Toroslar (Çavuşlu) Belediyesi'ne bağlı; 2007. Cadde'de yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yayvan bir yamaç üzerinde yerleşmiş olan höyüğün batısında Çavuşlu Deresi akmaktadır. 5-6 m yüksekliğinde alçak bir tepe olduğu söylenmekte; çap konusunda bir bilgi verilmemekte ve çevresinde su kaynağının var olup olmadığı bildirilmemektedir [Garstang 1937:lev. XII].
Tahribat Açıklama: Doğuda üzerinde evler olan küçük bölüm dışında höyüğün tamamı yok edilmiştir. Belediye tarafından yol yapımı sırasında büyük bölümü düzlenmiştir [TAYEx 13.7.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye