©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çakmaktepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Çakmaktepe

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
1206 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Niğde
İlçe:
Ulukışla
Köy:
Altay


TAYEx:
Gidildi - 10/8/2002

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Niğde il merkezinin güney-güneydoğusunda; Ulukışla İlçesi'nin 6-8 km kuzeydoğusunda; Altay Köyü'nün batısındaki Çakmak Tepe (Çakmaktepe) adındaki tepe. Minzoni-Deroche; bu buluntu yerinin Ulukışla'nın 15 km kuzeydoğusunda olduğunu belirtmektedir. Bu rakam olasılıkla ilçe ile buluntu yeri arasındaki mesafenin karayolu ile ölçülen uzunluğudur.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Çakmaktepe yaklaşık 1.000 m kotlarındadır. Bor Ovası'nın etrafında; güneydoğusunda yer alan tepelerden birisidir. Tepenin üstünde ve eteklerinde siyah renkli çakmaktaşı yatakları vardır. Olasılıkla tepeye Çakmaktepe ismi bu yataklardan dolayı verilmiştir. Ereğli-Niğde tren yolu Çakmaktepe'nin eteklerinden geçmektedir. Ağır erozyon sonucunda Çakmaktepe'de yüzeyde doğal çakmaktaşı damarlarında açığa çıkan tüm yumruların kalitesi ise aynı değildir. Toplanan tüm yontma taş aletler yüzeyde bulunmuşlardır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye