©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Cilavuz / Susuz


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Cilavuz / Susuz

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Kars
İlçe:
Susuz
Köy:
Merkez


TAYEx:
Gidilmedi - 29/6/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kars il merkezinin kuşuçumu 20 km kuzeyindeki Susuz İlçesi'nin yakın kuzey-kuzeydoğusundaki Cilavuz Deresi'nin kuzey düzlükleri. Bu buluntu yeri arkeoloji yazınında bazı yerlerde Susuz olarak geçmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Cilavuz Deresi; 3.150 m rakımlı Kisirin Dağı'ndan iki kol şeklinde doğup; bir yay çizerek Susuz İlçesi'nin hemen yanından geçmekte; ilçenin ilerisinde kuzeyden gelen Ağzıaçık suyu ile birleşip; Çayır Dere ve Kars Çayı adlarında devam edip daha doğuda Arpa Çay'a dökülmektedir. Kökten; özellikle kuzeyden gelen Kamışlı Dere ile Kırçiçeği (eski Mamaş) Deresi arasındaki çakıllı ve kumlu düzlüklerde araştırma yapmış olsa gerektir. Gene Kökten Cilavuz Deresi'nde doğal mağaraların var olduğunu bildirmektedir. 1:100.000 ölçekli haritada dere boyuncu; Susuz (eski Cilavuz) İlçesi'nin hemen batısında ve derenin Ağzıaçık Suyu ile birleştiği yerin yakınında mağara işareti görülmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye