©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Can Hasan 3


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik

14C
Haritalar Can Hasan 3

Türü:
Höyük
Rakım:
1140 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Karaman
İlçe:
Merkez
Köy:
Alaçatı

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 14/8/2002

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Konya Ovası'nda; Karaman İli'nin 12 km kadar kuzeydoğusunda; Alaçatı (Can Hasan) Köyü'nün 1.5 km kuzeyinde yer alır. Yerel olarak Kanaçyuğ adıyla bilinir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Plüvyal bir gölün kurumasından sonra; kıyısına kurulduğu saptanan Can Hasan III yerleşmesi; yaklaşık 100 m çapında ve 6 m'yi aşan yüksekliğe sahip bir höyüktür. 2.25 metresi toprak üstünde; 4.5 metresi toprak altında; bunun 2.50 metresi ise yer suyu içinde kalmaktadır [French 1970a:148; French et al. 1972:182] [Roberts 1991:14;17]. Can Hasan III'de bulunan fauna kalıntılarına göre; yerleşme bir göl kıyısından ve ormanlık alandan çok; kuru ve otluk bir arazide yer almaktaydı; kömürleşmiş ağaç kalıntıları ise [Willcox 1978:7]; bitki örtüsünün step ağırlıklı olduğunu; ormanlık alanların ancak akarsular boyunca bulunduğunu göstermektedir [Roberts 1991:20].
Tahribat Açıklama: Yerleşme tarım faaliyetleri nedeniyle tahrip olmaktadır [TAYEx 14.8.2002].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye