©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Boynuzluin


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik


Haritalar Boynuzluin

Türü:
Mağara
Rakım:
270 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Antalya
İlçe:
Merkez
Köy:
Yağca

Tahribat :
Doğal

TAYEx:
Gidildi - 20/6/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Antalya il merkezinin 30-31 km kuzey-kuzeybatısında; Karain Mağarası'nın 1 km kadar kuzeydoğusunda; Öküzini Mağarası'nın yaklaşık olarak 250 m kuzeybatısındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yukarıda adı geçen diğer iki mağara gibi; Katran Dağı'nın doğu yamacına doğal olarak oyulmuştur. Hemen altındaki ovadan 45 m yüksekte olan mağara Kırkgöz su kaynaklarına çok yakındır. Günümüzde kapalı olan ağzı güneye doğru açılmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı yerleşmeye çok uygun olduğu söylenebilir. Mağara; çok küçük bir ön oda ile beraber üç boşluk halindedir. Mağaranın esas ağzı da ilk ön odaya açılmaktadır. Bu ilk küçük boşluktan ana yaşam alanı olan ikinci boşluğa geçilmektedir. Bu boşluk da kuru duvar tekniğinde inşa edilmiş bir duvarla ikiye ayrılmaktadır. Zamanla yukarıdan damlayan kireçli sularla çimentolaşmış olan bu duvarlar; büyük bir set görünümünü almıştır. II. boşluğun "a" olarak isimlendirilen batı kısmı; yaklaşık 25-30 cm kalınlığında bir kültür toprağına sahiptir. Mağaranın en arkadaki üçüncü boşluğu ise balkon şeklindedir ve daha yüksekte yer almaktadır. Sarkıt dikitler ve kristallerle dolu bir oluşum olan bu son boşlukta oturulmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca II. boşluğa bağlı küçük girintiler de görülmüştür.
Tahribat Açıklama: Mağara ağzı doğal nedenlerle çökmüş durumdadır [TAYEx 20.6.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye