©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Boy Tepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik
İTÇHaritalar Boy Tepe

Türü:
Höyük
Rakım:
910 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Elazığ
İlçe:
Merkez
Köy:
Değirmenönü

Tahribat :
Kaçak Kazı - Tarım

TAYEx:
Gidildi - 15/7/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Elazığ il merkezinin yaklaşık 40 km doğu-güneydoğusunda; Altınova'nın güney yamacında; Elazığ-Bingöl yolunun 500 m kuzeyinde; İçme Nahiyesi'ne bağlı Değirmenönü (Zerteriç) Köyü'nün 700 m kuzeybatısındadır. Höyüğün bulunduğu mevkii Kıraç olarak bilinmektedir. Kuzeyinde baraj gölü; batısında Körtepe ve Norşuntepe yerleşmeleri vardır. Kodu O 55 / 3.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Günümüzde kısmen Keban Baraj Gölü altında kalan Altınova'nın güneydoğu köşesinde; Mastar Dağları'nın kuzey yamaçlarında bulunan höyük; bu yamaçlardaki bir terasta yer almaktadır. Bir düz yerleşme gibi görülmesine karşın; yerleşme yerinde birkaç tabakanın var oluşu buranın yassı bir höyük olduğunu göstermektedir. Güneydoğu-kuzeybatı istikametinde yaklaşık 150 m; güneybatı-kuzeydoğu istikametinde ise 50 m boyutlarında; güneydoğu kısmında ise yaklaşık 2 m yüksekliğinde yayvan bir tepe olduğu buluntu dağılımına göre anlaşılmaktadır [Whallon 1979:246]. Altından Murat Suyu akmaktadır. Boy Tepe iki farklı topografik özelliğe sahiptir. Güneydoğu köşesinde üstü düz çevresinde dağınık taş kümeleri olan tepe kısmı ile kuzeye ve kuzeybatıya doğru teraslar olduğu kısım izlenmektedir. Terasların günümüzde tarım için oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Taş kümeleri de erozyonu önlemek için dizilmiştir.
Tahribat Açıklama: Yerleşme kaçak kazılar ve tarım faaliyetyeri nedeniyle tahrip olmuş durumdadır. Tüm etekleri kesilmiştir; güneydoğu yamacında çukurlar ve yine aynı yönde tepe kesiminde bir elektrik direği vardır [TAYEx 15.7.2003].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye