©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Yassıkaya


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Yassıkaya

Türü:
Mağara
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İlçe:
Ereğli
Köy:
Ovaköy


TAYEx:
Gidilmedi -

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Yerleşme; Karadeniz Ereğlisi'nin yaklaşık 20 km doğusunda; Ovaköy yakınlarında; Aydınlar Irmağı'nın küçük bir kolu olan Gözeren Deresi'nin aktığı vadinin güney sırtlarında yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Gözeren Vadisi'nin her iki tarafı da kayalıktır. Yamaçlar ve gerideki düzlükler ise ormanlık alanlarla kaplıdır. Yerleşme; vadinin güney ucunda; kütlesel ve geniş bir alana yayılan bir kayalığın üzerinde bulunmaktadır. Kültür dolgusu; kayalığın orta kesiminde yer alan doğal bir mağara ve yanındaki kayalık bir platorm üzerinde tespit edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusundaki mağaranın ağız kısmı vadiye bakmaktadır. Güney ucunda kuyu şeklinde bir açıklık vardır. Kullanıldığı dönemlerde mağaranın üzerinin tamamen ya da büyük oranda kapalı olduğu düşünülmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye