©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Bitlikeler


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik


Haritalar Bitlikeler

Türü:
İşlik
Rakım:
1525 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Niğde
İlçe:
Çiftlik
Köy:
Kayırlı


TAYEx:
Gidildi - 6/8/2002

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Niğde İli; Çiftlik İlçesi sınırları içerisinde; Kayırlı Vadisi'nin doğusunda; Ekinlik Platosu'nun karşısında bulunan yamaç ve platoda geniş bir atölye saptanmıştır [Cauvin - Balkan-Atlı 1996:257]. Bu atölye; araştırmacıların bazı yayınlarında Kayırlı-Bitlikeler ve Ekinlik adlarıyla da geçmektedir [Balkan-Atlı-Cauvin 1998:221].
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye