©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Birecik Yöresi


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Birecik Yöresi

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Gaziantep
İlçe:
Nizip
Köy:


TAYEx:
Gidilmedi - 19/8/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Şanlıurfa il merkezinin batısındaki Birecik İlçesi'nin yakınında Fırat Nehri sekilerinde ve ilçenin 5-6 km kuzeybatısındaki Surtepe ile bu köyün gene batısında yer alan Tilvez Köyü arasında kalan sekilerde; ayrıca Birecik ile Nizip İlçesi arasındaki karayolu yakınında; olasılıkla Nizip İlçesi'ne daha yakın bir yerdedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Birecik İlçesi; Şanlıurfa'nın fazla yüksek olmayan dalgalı düzlük kısmında yer almaktadır. Bu düzlük batıdaki Fırat Nehri kıyısına gidildikçe alçalmaktadır. Bu kısımda sekilerin varlığı izlenmektedir. Fırat Nehri'nin bu kısımda geniş bir yataktan akması; müsait mevsimlerde karşıdan karşıya geçilmesini kolaylaştırmaktadır. Nehrin batısında Gaziantep il sınırları içinde kalan topraklarda da doğa şartları doğu kısmının devamı gibidir. Nizip İlçesi'ne doğru dağlar başlamaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye