©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Belbaşı


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik
Neolitik


Haritalar Belbaşı

Türü:
Kaya Sığınağı
Rakım:
300 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Antalya
İlçe:
Kemer
Köy:
Beldibi


TAYEx:
Gidilmedi - 21/6/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Bu buluntu yerinin Antalya il merkezinin yaklaşık olarak 24 km güneybatısındaki Beldibi Köyü'nün yaklaşık 7-8 km kuzey-kuzeybatısında; deniz seviyesinden 300 m yüksekte; Çam Dağı'nın ormanlarla kaplı sığ bir vadisinin sonunda; Kumbucağı Kaya Sığınağı'ndan yaklaşık 5 km uzakta olduğu bildirilmektedir. Haritalarda kayalık tepeler arasında batıya doğru açılan geçitlerin Karıncalı Dağı'nın güneyinde ve kuzeyinde olduğu görülmesine karşın Bostancı'nın verdiği mesafe ölçülerinin kuşuçumu olup olmadığını bilmediğimizden kaya sığınağının tam yeri hakkında kesin bir şey söylemek imkansızdır. Yörenin 1:100.000 ölçekli haritasında Çam Dağları Beldibi Köyü'nün yaklaşık 4 km batısında yer almaktadır. Bostancı'nın kaya sığınağının deniz seviyesinden 300 m yukarıda olduğu yorumu dikkate alınırsa; sığınağı kesin olmamakla beraber Beltepe civarında bir yere yerleştirebiliriz.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Kaya sığınağının isminin; en yakın yerden çıkarak; büyük olasılıkla Bostancı tarafından verilmiş olduğunu yayınlarından anlıyoruz. Kaya sığınağının bulunduğu Belbaşı ismi ile anılan mevkii; batıya açılan yüksek ve dar bir geçittir. Kaya sığınağının şiddetli yağmurlarla; Kretase kalkerleri içinde oluştuğu ileri sürülmektedir Sığınak yukardan düşen büyük taş bloklarla sağ ve sol taraftan kapanmıştır. Ağzı güneye bakmaktadır. Bu şekilde kuzey rüzgarlarından korunmaktadır. Kumbucağına nazaran daha mahfuzdur. Bostancı özellikle Holosen dönemi başındaki çevre koşullarının göçebe avcı topluluklarının yaşamları için çok müsait olduğunu işaret etmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye