©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Barsık


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Barsık

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Kayseri
İlçe:
Merkez
Köy:
Barsık


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kayseri il merkezinin kuzeyinde; Barsık Köyü civarında; Kayseri'den Felahiye Nahiyesi'ne giden karayolu üzerinde; Kızılırmak Nehri'nin yakınında; nehrin 40 m kotlu sekilerini/teraslarını kesen küçük bir kuru dere vadisinde bulunan çakıllı dolguda. Araştırmacılar tarafından yukarıda tanımı yapılan buluntu yerinin tarifine uyan tek yerin Bağırsak Bağları olduğu anlaşılmaktadır. Bu buluntu yerinin esas adının Bağırsak olması gerekmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Aşağıda anlatılan yontma taş buluntular; Kızılırmak Nehri'nin Pleistosen döneminde; günümüz nehir seviyesinden 40 m yukarda aktığı sırada oluşturduğu terasta depolanmış olarak bulunmuşlardır. Erdbrink ve van Heekeren bu terası Alt Pleistosen'e tarihlemektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye