©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Balıbağı


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Balıbağı

Türü:
Mezarlık Alanı
Rakım:
750 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Çankırı
İlçe:
Merkez
Köy:
Balıbağı


TAYEx:
Gidildi - 16/7/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
14/2/1989
Tescil No:
680
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Ankara KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Çankırı il merkezinin doğusunda; Balıbağı Köyü'nün 5.5 km güneybatsında; Tekel Kaya Tuzu İşletmesi'nin hemen güneyindeki alanda; uzunluğu 8 km'yi bulan Sariçi Vadisi'nin başlangıcındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Sarıiçi Höyüğü'nün kuzey karşısında; Mağara Deresi'nin hemen yanındaki yamaçta veya yamaçlarda olup olasılıkla bu höyükteki yerleşmenin mezarlığıdır. Mevkiinin isminden bu yamacın bağ olarak kullanıldığı sonucu çıkarılmaktadır. Sarıiçi Vadisi kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan bir fay hattının oluşturduğu bir vadidir. Çevre tuz açısından zengindir. Mezarlığın bilimsel kazıdan önce defineciler tarafından tahrip edildiği bildirilmektedir. Mezarlık sınırları saptanamamışsa da yamacın alt kısmına daha fazla sayıda gömü yapıldığı; üst kısma doğru mezarların seyrekleştiği ileri sürülmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye