©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Babaköy


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇHaritalar Babaköy

Türü:
Mezarlık Alanı
Rakım:
450 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Balıkesir
İlçe:
Bigadiç
Köy:
Babaköy

Tahribat :
Kaçak Kazı - Tarım - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 26/6/2000

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Balıkesir il merkezinin güney-güneydoğusunda; Bigadiç'in yaklaşık 9-10 km kuzeybatısında; Babaköy'ün 4 km kuzeyinde yer alır. Yortan-Gelembe Mezarlığı'ndan yaklaşık 50 km uzaklıktadır. Kökten mezarlık alanına Babaköy Başpınar adını vermektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Büyük ölçüde tahrip edilmiş olan mezarlık alanı; Simav Çayı'na akan Kazandere'nin batısında; Başpınar Mevkii'nde; üçgen biçimli bir platonun üzerindedir. Bu alanın kuzey ve kuzeydoğusu daha geniştir. Mezarlık alanın yaklaşık boyutları olarak 80x35 m ölçüleri verilmektedir. Kazılmayan ve tahrip edilmeyen kesimleri ile birlikte en fazla 150 adet küpün gömülü olduğu yorumlanmaktadır [Özgüç 1948:52]. Ortaya çıkarılan mezarlar iki bölüm halinde sıralanmıştır. Orta kesime küp mezar yerleştirilmemiştir. Bu kesimde yüzeye çıkan kireç taşının kazmasının zor oluşundan dolayı bu şekilde bir düzene gidildiği tahmin edilmektedir.
Tahribat Açıklama: Mezarlık alanı tarım amaçlı kullanım ve kaçak kazılar sonucunda yoğun bir tahribata uğramıştır [TAYEx 26.6.2000]. Tarla genişletme nedeniyle oluşan tahribat devam etmektedir [O. Göktaş 26.9.2005].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye