©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Tilkitepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇ


Haritalar Tilkitepe

Türü:
Höyük
Rakım:
1650 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Van
İlçe:
Merkez
Köy:
Merkez


TAYEx:
Gidilmedi - 4/7/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Van il merkezinin 7 km güneybatısında; Van Kalesi'nin 4 km güneyinde; günümüzde kısmen havaalanı olarak kullanılan Şamramaltı Düzlüğü'ndedir. Van Gölü kıyısından yaklaşık 1 km uzaktadır. Günümüzde; Van Havaalanı'nın sınırları içerisindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Havalanının eski yapıları tarafından kısmen tahrip edilen höyüğün 55 m çapında 6-7 m yüksekliğinde olduğu bildirilmektedir. Günümüz göl seviyesinden 9-10 m yükseklikte hafif oval biçimli küçük bir höyüktür. Buraya ilk gelenlerin; olasılıkla gölün hemen kenarında yerleşimlerini kurdukları tahmin edilmektedir. Olasılıkla bu yere yakın bir pınarın; yerleşiklerin su ihtiyacını karşıladığı sanılır. Günümüzde; çevresinde su kaynağı veya dere bulunmamaktadır.
Tahribat Açıklama: DHMİ'ne ait arazi içinde olan höyük tahrip olmadan günümüze kadar gelebilmişken 1987 yılından itibaren höyüğün kuzeybatısındaki askeri tesisler İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Harekat Timi'ne tahsis edilmiş ve tim höyüğün özellikle kuzey bölümünü eğitim çalışmaları için kullanmaya başlamıştır. Bu nedenle daha sonraki höyük ziyaretleri sırasında yüzeyden arkeolojik malzemeden çok mermi çekirdeği ve el bombası pimi toplanmıştır. Daha sonra Tilkitepe'nin hemen yanına bir kapalı eğitim binası inşa edilmiştir. Tilkitepe'de 2000 yılından sonra tahrip edilen bölümler şunlardır: 1. Höyüğün kuzey bölümünde yaklaşık 2.000 m2 büyüklüğünde bir alan atış poligonu yapmak amacıyla düzlenmiştir. Bu nedenle W. Belck'in 1899'da kazı yaptığı bölüm yok olmuştur. 2. Atış poligonu için düzlenen yerden çıkan toprak; höyğün yaklaşık 100 m güneybatısına taşınarak serilmiştir. 3. Kuzeydeki atış poligonuna siper yapmak amacıyla höyük üzerine doğu-batı yönünde variller yerleştirilmiştir.4. Höyüğün batı yamacında; eski havaalanı yapılarına bakan yanda; 5 m uzunluğunda ve 3 m derinliğinde bir eksit açılmıştır. Bu kesitin iş makinesiyle açıldığı anlaşılmaktadır. 5. Aynı yerde daha sonra define aramak amacıyla çukur ve delikler açıldığı görülmüştür. 6. Aynı şekil ve boyutta başka bir tahribat güney yamaçta görülmektedir. Burası lake çiftinin 1939 yılında açtığı kazı alanının güneybatı ucudur. 7. Höyüğün doüu yamacına 5x5 m büyüklüğünde bir tatbikat mevzisi kazılmış ve etrafı eski kamyon lastikleriyle çevrilmiştir. 8. Söz konusu mevziden güneye doğru höyük yamacının düzlendiği anlaşılmaktadır. Burası eski kazılarda çıkan toprağın atıldığı bölümdür. 9. Lake kazı alanının hemen güneyinde yer alan metal bir kapak; burada yaklaşık 2 m derine kablo döşendiğini göstermektedir. Kabloların tam olarak nereden geçtiği belli değildir. 10. Höyüğün güneyinde 1939 yılında Lake çifti tarafından kazılan alanın kenarları aşınmakta ve kazı alanının içine dolmaktadır [Kılıç 2006:1-10].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye