©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Aziziye


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik
İTÇ


Haritalar Aziziye

Türü:
Höyük
Rakım:
1220 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Merkez
Köy:
Aziziye

Tahribat :
Kaçak Kazı - Tarım

TAYEx:
Gidildi - 26/6/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
29/11/1989
Tescil No:
1015
Tescil Derece:
1; 2
Tescil Kurumu:
İzmir 2 No.lu KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Burdur il merkezinin güneyinde; Aziziye (Çamoluk-Sertaç) Köyü'nün yaklaşık 600 m batısında; Yeşildağ Köyü'nün 10 km güneyinde; Erikli Köyü'nün 2 km güneyinde yer almaktadır. Bulunduğu yer Höyük Mevkii olarak bilinmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Deniz seviyesinden 1.100 m yüksekte; bulunduğu plato seviyesinden 8 m yüksekliğinde ve 150x200 m boyutlarında bir höyüktür [Özsait 1989a:lev.XIV;res.5]. Höyüğün güneyinden Elmacık Çayı'nın kollarından biri olan Kocademirli Deresi akmaktadır. Çevresinin su açısından zengin olduğu söylenmektedir. Höyük konumu itibarıyla; Kocademirli-Elmacık vadisinin kuzeyinden gelen yol ile Elmacık-Kozluca yöresine bağlanmaktadır. Höyüğün yüzeyi sürülme nedeni ile tahrip olmuştur.
Tahribat Açıklama: Yerleşme tarım faaliyetleri ve kaçak kazılar nedeniyle tahrip olmaktadır. Tepe kesiminde bırakılmış küçük bir yükselti dışında tamamı ekili durumdadır. Kuzeyden güneye devam eden bir çukur görülmüştür [TAYEx 26.6.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye