©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Aziziye

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Aziziye
Türü:
Höyük
Rakım:
1220 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Merkez
Köy:
Aziziye
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Burdur il merkezinin güneyinde; Aziziye (Çamoluk-Sertaç) Köyü'nün yaklaşık 600 m batısında; Yeşildağ Köyü'nün 10 km güneyinde; Erikli Köyü'nün 2 km güneyinde yer almaktadır. Bulunduğu yer Höyük Mevkii olarak bilinmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Deniz seviyesinden 1.100 m yüksekte; bulunduğu plato seviyesinden 8 m yüksekliğinde ve 150x200 m boyutlarında bir höyüktür [Özsait 1989a:lev.XIV;res.5]. Höyüğün güneyinden Elmacık Çayı'nın kollarından biri olan Kocademirli Deresi akmaktadır. Çevresinin su açısından zengin olduğu söylenmektedir. Höyük konumu itibarıyla; Kocademirli-Elmacık vadisinin kuzeyinden gelen yol ile Elmacık-Kozluca yöresine bağlanmaktadır. Höyüğün yüzeyi sürülme nedeni ile tahrip olmuştur.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1983 yılında M. Özsait tarafından ilk defa tespit edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Höyükte Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ dışında kuvvetli bir İlk Tunç Çağı yerleşmesinin var olduğu ileri sürülmektedir [Özsait 1989a:4].
Buluntular: Çanak Çömlek: Tepe ve çevresindeki eteklerinden toplanan çanak çömlek parçaları arasında araştırmacı Özsait tarafından Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ'a konan; el yapımı; ince kum ve mika katkılı hamurlu; krem boya astarlı; bazıları kırmızı boyalı iyi açkılı ve iyi pişirimli maldan parçalar bulunmuştur [Özsait 1989a:lev.II]. Özsait bazılarının Son Neolitik Çağ bazılarının İlk Kalkolitik Çağ karakterli olduğunu bildirmektedir. Kil: Bir yivli ağırşak parçası bulunmuşsa da çağı belirtilmemiştir. Yontma Taş: Gene teknik bakımdan hangi çağa ait olduğu belirtilmeyen obsidiyen dilgi bulunmuştur. Diğer taş aletlerden bahsedilmemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Höyüğün özellikle kuzeybatı ve güneybatı kesiminden toplanan çanak çömlek parçaları ilk (?) yerleşmeyi şimdilik Son Neolitik - İlk Kalkolitik Çağ'a kadar indirmektedir.


Liste'ye