©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Tell Tayinat


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇHaritalar Tell Tayinat

Türü:
Höyük
Rakım:
160 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Hatay
İlçe:
Reyhanlı
Köy:
Tayinat

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 16/7/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
20/6/1987
Tescil No:
3420
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
TKTVYK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Hatay kentinin doğu-kuzeydoğusunda; Reyhanlı İlçesi'nin 17.5 km batısında; Hatay'ı Reyhanlı üzerinden; Türkiye-Suriye sınırından; Suriye Haleb kentine bağlayan karayolunun hemen kuzeyindedir. Bu yolla ulaşıma çok kolaydır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Asi Nehri'nin kuzeydoğu tarafında yer alan yerleşme yeri günümüzde yamaçları dahil 700x500 m ölçülerinde; 15 m yüksekliğinde; oval biçimli bir tepedir [Braidwood-Braidwood 1960:şek.8'deki plan]. Kazının yapıldığı 1935 yıllarında üzerinde Tayinat Köyü bulunmaktaydı. Amik Ovası'nın diğer höyükleri gibi verimli topraklarla çevrelenen yerleşme yerinin yakınında tatlı su kaynağı da bulunmaktadır. Asi Nehri'nin 1.4 km doğu yakasındadır. Tell Tayinat; bir üst ve bir de alt höyükten oluşmaktadır ve alt höyük; Amuk'ta Orontes taşkın ovasında tipik olarak görülen kalın bir mil tabakası altında kalmıştır. [Harrison et al. 2008:87].
Tahribat Açıklama: Üzerinde 1950'lerde yapılmış bir fabrika yer alan höyük; yapılaşma ve sürülme nedeniyle tahrip olmuş durumdadır. Özellikle güneydoğu ve batı tarafları sürülmekten ve eteklerindeki kesitlerden dolayı tahrip olmuştur [TAYEx 16.7.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye