©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Tell el Cüdeyde


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik
İTÇ


14C
Haritalar Tell el Cüdeyde

Türü:
Höyük
Rakım:
220 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Hatay
İlçe:
Reyhanlı
Köy:
Merkez

Tahribat :
Kaçak Kazı - Tarım - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 16/7/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
9/5/1996
Tescil No:
2485
Tescil Derece:
1; 3
Tescil Kurumu:
Adana KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Antakya il merkezinin güneydoğusunda; Reyhanlı İlçesi'nin 1.8-1.9 km doğu-güneydoğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Amik Ovası'nın büyük höyüklerinden biri olan Tell el Cüdeyde (Cüdeyde Tepesi) doğu-batı yönünde 370 m; kuzey-güney yönünde ise 250 m uzunluktadır. Höyüğün en üst noktası ova tabanından 31 m yüksektedir. Oval biçimlidir. Kuzey kısmında günümüzde kurutulmuş olan küçük bir gölet bulunmaktadır. Doğu tarafından eski Amik Gölü'nün bataklıklarında son bulan Kızıl Ark veya Nahr el Cüdeyde adlı bir dere akmaktadır. Höyüğün yakın çevresinde tatlı su pınarlarının var olup olmadığı bildirilmemektedir. Çevresinde yer alan ova toprağı ise çok verimlidir.
Tahribat Açıklama: Yerleşme kaçak kazılar ve tarım faaliyetleri nedeniyle tahrip olmuştur. Höyüğün doğu eteklerinden çok miktarda toprak çekilmiştir. Toprak çekilen alanlar tarla olarak düzleştirilmiştir. Yerleşmenin kuzey bölümü ise teraslanmıştır [TAYEx 16.7.2001].
Tescil Bilgisi: Büyük Cüdeyde Höyüğü adıyla tescil edilmiştir (ASAL 2008).


Liste'ye