©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Tell el Cüdeyde

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Tell el Cüdeyde
Türü:
Höyük
Rakım:
220 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Hatay
İlçe:
Reyhanlı
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:

     


Antakya kentinin güneydoğusunda, Reyhanlı İlçesi'nin 1.8-1.9 km doğu-güneydoğusunda yer almaktadır. Tell el Cüdeyde, Neolitik Çağ'dan İslami Dönem'e kadar yerleşim görmüştür. I'den XIV'de kadar numaralandırılan tabakalanması, kazı sonuçlarının yayınlandığı güne kadar, Amik Ovası yüzey araştırmasının değerlendirilmesinde rol oynamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri: Antakya il merkezinin güneydoğusunda; Reyhanlı İlçesi'nin 1.8-1.9 km doğu-güneydoğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Amik Ovası'nın büyük höyüklerinden biri olan Tell el Cüdeyde (Cüdeyde Tepesi) doğu-batı yönünde 370 m; kuzey-güney yönünde ise 250 m uzunluktadır. Höyüğün en üst noktası ova tabanından 31 m yüksektedir. Oval biçimlidir. Kuzey kısmında günümüzde kurutulmuş olan küçük bir gölet bulunmaktadır. Doğu tarafından eski Amik Gölü'nün bataklıklarında son bulan Kızıl Ark veya Nahr el Cüdeyde adlı bir dere akmaktadır. Höyüğün yakın çevresinde tatlı su pınarlarının var olup olmadığı bildirilmemektedir. Çevresinde yer alan ova toprağı ise çok verimlidir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye