©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Aşağı Nizip Yöresi


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Aşağı Nizip Yöresi

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Gaziantep
İlçe:
Nizip
Köy:


TAYEx:
Gidilmedi - 18/8/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Gaziantep il merkezinin kuşuçumu 37 km doğusundaki Nizip İlçesi'nden geçen Nizip Çayı'nın Nizip İlçesi'nden Fırat'a birleştiği yere kadar olan aşağı kısmında; Nizip Çayı'nın sekilerinde; özellikle Tilmağara; Hancağız; Mihrap; Gevence ve Mercanlı Köyü civarında (Minzoni-Deroche'un bu köylerin çevresinde bulduğu yerler için ayrıntılı bir bilgi henüz verilmediği için her birim; ayrı ayrı buluntu yerleri olarak değerlendirilmemiştir) çayın küçük kollarındaki düzlüklerde.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Nizip çayı Gaziantep'in kuzeyindeki 1.496 m yükseklikteki Büyüksaf'ın eteklerinden; Kartal Dağı'ndan doğmakta; güneydoğuya doğru akarak; Nizip İlçesi'nden geçmekte; yaklaşık olarak 110 km sonra Birecik İlçesi'nin güneyinde Kırkız yakınlarında Fırat'a karışmaktadır. Yöre çay ve çayın kollarından dolayı oldukça dalgalı bir görünümdedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye