©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kültepe / Karahöyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇHaritalar Kültepe / Karahöyük

Türü:
Höyük
Rakım:
1017 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Kayseri
İlçe:
Merkez
Köy:
Karaev


TAYEx:
Gidilmedi - 24/7/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
8/4/1977
Tescil No:
423
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kayseri il merkezinin yaklaşık 20-21 km kuzeydoğusunda; merkez ilçeye bağlı Karaev ya da Karahöyük/Karahöyük (yeni adıyla Kültepe) Köyü'nün hemen güneyindedir. Arkeoloji yazınına uzaktan bakıldığında kül renginde oluşundan dolayı Kültepe adıyla giren bu höyük; yakın çevresinde Karahöyük olarak bilinmektedir. Bu açıdan isminin her iki tanımıyla; Kültepe-Karahöyük olarak geçmesi daha doğrudur. Anadolu'daki diğer Kültepe isimli höyüklerle karışmaması için de bu çiftli ismi tercih edilmelidir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Kayseri'yi Sivas'a bağlayan plato yolu üzerinde; Kayseri Ovası'nın kuzeydoğusundaki hafif çökelti alanında yer almaktadır. Yerleşme yeri olarak bu alanın seçiminde höyüğün çevresinde ovanın bir çanak şekline almasının rolü yadsınamaz. Bu alanda taban suyu yüzeye çok yakın olduğu için; Kültepe'yi yurt yeri olarak seçenler olasılıkla su kuyularından faydalanmışlardır. Höyüğe en yakın su kaynağı 600 m uzağındaki su pınarıdır. Günümüzde höyük; karum alanı dışında; 20 m yüksekliğinde; 450x550 m boyutlarında yuvarlak bir tepe görünümündedir [Özgüç 1950:11]. Höyük 19. yüzyıl sonundan itibaren çeşitli nedenlerle büyük ölçüde tahrip edilmiştir. T. Özgüç'ün yönettiği kazıların başlaması ile bu tahribata son verilmiştir. Etrafı tel örgü ile çevrelenerek koruma altına alınmıştır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: 6.11.1993/1621 kararı ile Kayseri KTVKK tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tekrar tescil edilmiştir (ASAL).


Liste'ye