©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kusura


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Kusura

Türü:
Höyük ve Mezarlık Alanı
Rakım:
1080 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Ege
İl:
Afyonkarahisar
İlçe:
Sandıklı
Köy:
Doğansu

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 4/10/2000

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
7/12/1994
Tescil No:
2151
Tescil Derece:
1; 3
Tescil Kurumu:
Konya KTVKK
Tescil Kadastro:
15KI
     


Yeri: Afyonkarahisar il merkezinin 55 km güneybatısında; Sandıklı İlçesi'nin yaklaşık 12 km güneyinde; Kusura Köyü'nün hemen batısındadır. Höyüğün ismi köyden dolayı verilmiştir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Verimli Sandıklı Ovası'nın orta boyutlu höyüklerinden biridir. Höyüğün yüksekliğinin 14 m; çapının 400 m olduğu bildirilmektedir. Kuzeyindeki kesit altında açılan açmada kültür dolgusunun daha 1.5 m derine devam ettiği görülmüştür. Höyüğün kuzey yarısının hemen hemen tümü köylüler tarafından kerpiç toprağı çekimi için tahrip edilmiştir. Bu kesimde uzunlamasına kesit oluşmuştur. W. Lamb; bataklık bir bölge olduğu için buraya ilk gelenlerin (A tabakası); burada yaklaşık 4 m yüksekliğinde kayalık bir yükselti üzerini yurt yeri olarak seçtiklerini iddia etmektedir. Höyüğün kuzey kesiminde tarıma uygun tarlalar ve bir dere yatağı görülmektedir. A tabakasına ait olduğu bildirilen mezarlık alanı ise höyüğün kuzeyinde; bu dere yatağının yanındaki sırt üzerinde; kazının olduğu yıllarda kazı evi olarak kullanılan okul binasının önündeki alandadır. Mezarlığın olduğu sırta höyükten bakıldığında keskin bir sırt görünümü varsa da bu sırt kuzeye tatlı bir eğimle uzanmaktadır.
Tahribat Açıklama: 1930'lu yıllarda arkeolojik kazı çalışmaları yapılan yerleşme günümüzde yoğun bir tahribatla karşı karşıyadır. Doğu kesimine evler inşaa edilmiş; güneyine bir duvar örülmüştür. Güneydoğu eteği teraslanarak tarla haline getirilmiştir. Kuzey kesiminde ise bir yarık ve yanındaki düzlükte de kaldırım taşı üretilen bir alan bulunmaktadır [TAYEx 4.10.2000].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye