©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Arapkir Çayı


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Arapkir Çayı

Türü:
Kaya Sığınağı
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Elazığ
İlçe:
Ağın
Köy:

Tahribat :
Baraj

TAYEx:
Gidilmedi - 15/8/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Elazığ il merkezinin kuzeybatısında; Ağın İlçesi'nin güneybatısında; olasılıkla Hastek Köyü'nün 3.5 km güneyinde; Bahattin Köyü'nün 2.5 km kuzeybatısında; Sıhkiner Tepesi'nin 250 m batısında; verimsiz çıkan Karamağara'nın kuzeyinde ve tam karşısında Arapkir Çayı yakınındaki kaya sığınakları (Kökten; bu kaya sığınaklarının tam nerede olduğunu bildirmemektedir). Yukardaki bilgiler bölgenin 1:100.000 ölçekli haritasından okunmuştur.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Sığınakların konumları hakkında fazla bir bilgimiz yoksa da ağızlarının Arapkir Çayı'na doğru olduklarını biliyoruz. Kökten; her iki kaya sığınağının yalnız boyutlarını vermektedir. Kaya sığınaklarının isimleri yoktur. Buna karşılık her ikisine de numara verilmiştir. Derinliği 4.46 m; ağız genişliği 5.50 m; yüksekliği ise 2.15 m olan kaya sığınağına 1 no'lu kaya sığınağı adı verilmiştir. 2 no'lu kaya sığınağının boyutları ise derinlik 2.50 m ; ağız genişliği 25.50 m; yüksekliği 2.30 m'dir. Olasılıkla her iki kaya sığınağı da günümüzde baraj gölü suları altında kalmıştır. Sığınakların çevresel konumları konusunda fazla ayrıntılı bir bilgi verilmemektedir.
Tahribat Açıklama: Yerleşme baraj gölü altında kalmıştır [TAYEx 15.8.2003].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye