©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi





Kocagöz / Demirci Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Kocagöz / Demirci Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
145 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Sinop
İlçe:
Merkez
Köy:
Demirci

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 14/9/2003

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
28/6/1988
Tescil No:
99
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Trabzon KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Aynı zamanda Demirci Höyük adıyla geçen höyük; Sinop il merkezinin yaklaşık 13 km güneyinde [Budde 1956:9]; Demirci Köyü'nün yanında; Sinop-Gerze karayolunun 2 km güneyindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: 160x70 m boyutlarında oval biçimli olan höyüğün güneydoğu kesimi köy binaları ile kaplıdır. Höyük ayrıca Devlet Su İşleri tarafından su deposu yapılmak amacıyla kısmen tahrip edilmiştir. Höyük her iki tarafı vadi olan bir düzlük üzerinde; düzlüğün doğu kesiminde yer alır.
Tahribat Açıklama: Tepenin üzerinde ve çevresinde tarım arazileri bulunmaktadır. Doğu eteği yapılaşma ve tarım faaliyetleri nedeniyle tahrip olmuştur. Güney-güneybatı eteği yol yapımı sırasında kesilmiştir ve bu kesitte kültür tabakaları görülebilmektedir [TAYEx 14.9.2003].
Tescil Bilgisi: Kacagöz Höyüğü adıyla tescil edilmiştir (ASAL 2008).


Liste'ye