©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ani


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/EpipaleolitikHaritalar Ani

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
1480 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Kars
İlçe:
Merkez
Köy:
Ocaklı


TAYEx:
Gidildi - 30/6/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kars il merkezinin kuşuçumu 42 km doğu-güneydoğusunda; Digor İlçesi'nin kuzeydoğusunda; Ocaklı (Ani) Köyü'ndeki Ani antik yerleşmesinin yakınındaki mağaraların önünde; dereye yakın kısımda.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: En yüksek noktası 2.670 m olan Alaca Dağ'ın doğu eteklerinden doğan dere; harabelerin yakınında Arpaçay ile birleşmektedir. Kökten'in bahsettiği ama adını vermediği derenin bu dere olması gerekir. Kökten; dereye yakın kısımlarda doğal mağaraların olduğunu bildirmekteyse de bu mağaralar hakkında fazla bir şey söylememektedir. 1:100.000 ölçekli haritada özellikle Ani Harabeleri'nin batı kısmında birçok mağara işaretinin varlığı görülmektedir. Buluntunun bir tabakanın içinden çıkıp çıkmadığı hakkında da bir bilgi yoktur.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye