©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Adatepe 2


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
İTÇHaritalar Adatepe 2

Türü:
Höyük
Rakım:
110 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Adana
İlçe:
Ceyhan
Köy:
Hamdili

Tahribat :
Kaçak Kazı

TAYEx:
Gidildi - 1/8/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Adana il merkezinin ve Ceyhan İlçesi'nin 7 km doğusunda; Ceyhan-Osmaniye karayolunun güneyinde; Hamdilli Köyü ile Adatepe Köyü'nün arasında bulunmaktadır. Adatepe'nin Köyü'nün 2.4 km güneyinde; Kartalkaya Tepesi'nin güney uzantısında yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Kuzeybatıda Bolkar Dağları; kuzeyde Akdağlar; doğuda Amanos Dağları'yla çevrili olan Çukurova'nın kuzey kesimindeki Yukarı Ova'dadır. Kürtkulak Geçidi'ne doğru uzanan vadiye hakim; doğal bir yükselti üzerinde olan höyük konik biçimlidir. Yaklaşık 20 m yüksekliktedir. Kuzey tarafında; olasılıkla geç devirlere ait duvar kalıntıları mevcuttur. Orta boy bir höyüktür.
Tahribat Açıklama: Yerleşme kaçak kazılar nedeniyle tahrip olmuş durumdadır. Üzerinde çok sayıda çukur görülmektedir. Bunların en büyükleri; 7x4 m ve 5x3 m boyutlarındaki iki çukurdur [TAYEx 1.8.2001].
Tescil Bilgisi: Adana Müze Müdürlüğü tarafından tescili onaylanmış; fakat tarih ve tescil numarası bildirilmemiştir. ASAL'da yoktur. (28.11.2005)


Liste'ye