©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Altınözü


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Altınözü

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Hatay
İlçe:
Altınözü
Köy:
Merkez


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Antakya il merkezinin 12 km güneydoğusundaki Altınözü İlçesi'nin hemen güneydoğusundaki bir seki üzerinde ve bu seki ile ilçe arasındaki bir tarlada. Ayrıca ilçenin doğusunda; kuzeye doğru akan ve Asi Nehri'ne ulaşan küçük bir derenin batı sırtında.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yumuşak tepeler ile kaplı olan alanda fazla yükseklikler görülmemektedir. Buluntu yerlerinin konumları hakkında fazla bir bilgi de verilmemektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye