©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Altındere / Avratlar


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Altındere / Avratlar

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
85 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Hatay
İlçe:
Merkez
Köy:
Merkez

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 25/7/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Antakya il merkezinin batı kesiminde yer alan; aşağı kısmı kentin kenar mahalleleri arasından geçen; Altındere/Avratlar Deresi'nin; hemen batısında kalan tarlaların içindedir. Gündüz Caddesi'nde Altınçay Kapısı olarak bilinen yerdedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Paleolitik Çağ aletleri; Altındere'nin yakınındaki tarlaları örten sığ toprak örtüsünün altında bulunan ve kalınlığı 1 m civarında olan bir kumlu çakıl tabakası içinde ele geçmektedir. Tarlalar sürüldükce devamlı yeni alet çıktığı görülmüştür. Kansu; aletlerin çıktığı sekinin; köprünün olduğu yerdeki dere su düzleminden yaklaşık 13-15 m yüksekte olduğunu bildirmektedir. Kenti terkettikten sonra Asi Nehri'ne kavuşmakta olan derenin yazları kuruduğu tespit edilmiştir. Buluntu yeri günümüzde modern yerleşme tarafından tahrip edilmiştir.
Tahribat Açıklama: Buluntu yeri çağdaş yerleşme nedeniyle tahrip olmuştur [TAYEx 25.7.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye