©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kalecik / Kalaycıktepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Kalecik / Kalaycıktepe

Türü:
Höyük
Rakım:
782 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Tunceli
İlçe:
Çemişgezek
Köy:
Akçapınar

Tahribat :
Baraj

TAYEx:
Gidilmedi - 15/7/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Tunceli il merkezinin güneybatısında; Akçapınar (Vaskovan) Köyü'nde Murat Suyu ile birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu Çayı'nın hemen doğu kıyısındaydı. Günümüzde Keban baraj gölünün suları altında kalarak tamamen yokolmuştur. Arkeoloji metinlerinde Kalecik (Kalaycık) veya Kalaycıktepe olarak da geçmektedir. Elazığ il sınırları içindeki Kalaycık ile karıştırılmaması için buraya Kalaycık Tepe Höyüğü adı takılmıştır. 1:100.000 ölçekli haritada burası Kayacık Tepe olarak geçmektedir. Kodu N 52 / 6.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: 260x180 m ölçülerinde oval biçimli bir tepeydi. Altındaki konglemera bünyeli doğal yükselti ile beraber yaklaşık 32 m yüksekliğindeydi. Höyüğün yamaçları basamaklı görünümdeydi. Her iki tarafında yazları kuruyan iki dere bulunmaktaydı. Bu mevkiide yerleşenlerin su ihtiyaçlarını Karasu Çayı'ndan yaptıkları zannedilir. Russell ise höyüğün boyutları olarak 130x70x20-30 m ölçülerini vermektedir [Russell 1984:260]. Kazıda tepenin üstünden 18-20 m'de ana kayaya ulaşılmıştır.
Tahribat Açıklama: Yerleşme baraj gölü altında kalmıştır [TAYEx 15.7.2003].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye