©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kalecik / Kalaycıktepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kalecik / Kalaycıktepe
Türü:
Höyük
Rakım:
782 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Tunceli
İlçe:
Çemişgezek
Köy:
Akçapınar
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ III İTÇ I İTÇ II

     


Yeri: Tunceli il merkezinin güneybatısında; Akçapınar (Vaskovan) Köyü'nde Murat Suyu ile birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturan Karasu Çayı'nın hemen doğu kıyısındaydı. Günümüzde Keban baraj gölünün suları altında kalarak tamamen yokolmuştur. Arkeoloji metinlerinde Kalecik (Kalaycık) veya Kalaycıktepe olarak da geçmektedir. Elazığ il sınırları içindeki Kalaycık ile karıştırılmaması için buraya Kalaycık Tepe Höyüğü adı takılmıştır. 1:100.000 ölçekli haritada burası Kayacık Tepe olarak geçmektedir. Kodu N 52 / 6.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: 260x180 m ölçülerinde oval biçimli bir tepeydi. Altındaki konglemera bünyeli doğal yükselti ile beraber yaklaşık 32 m yüksekliğindeydi. Höyüğün yamaçları basamaklı görünümdeydi. Her iki tarafında yazları kuruyan iki dere bulunmaktaydı. Bu mevkiide yerleşenlerin su ihtiyaçlarını Karasu Çayı'ndan yaptıkları zannedilir. Russell ise höyüğün boyutları olarak 130x70x20-30 m ölçülerini vermektedir [Russell 1984:260]. Kazıda tepenin üstünden 18-20 m'de ana kayaya ulaşılmıştır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1969 yılında R. Whallon ve S. Kantman tarafından saptanan höyük; 1968-71 (1971 yılı araştırması; yalnız geç devir mezarlığına yöneltilmiştir) yıllarında Ü. Serdaroğlu tarafından Keban Barajı Projesi kapsamında kazılmıştır. İlk Tunç Çağı tabakalarına ancak 1. ve 2. teras açmalarında inilebilmiştir. Bu açıdan tabakalanma tam saptanamamıştır. İTÇ I-III evreleri vardır.
Tabakalanma: Yüzey toplamasından Kalkolitik Çağ'dan İslam Dönemi'ne kadar yerleşim gördüğü saptanmıştır. Kazıda ise İlk Tunç Çağı'nın tabakalanması konusunda bir bilgi verilmemektedir. MÖ 1. bin yerleşmesinin; İlk Tunç Çağı'nın son safhasına ait yerleşmeyi tahrip ettiği anlaşılmaktadır.
Buluntular: Mimari: Tabanlar dışında mimari kalıntı bulunmamıştır. Çanak Çömlek: Basamaklı yamaç açmasından birinde 17.70 m derinde; Ü. Serdaroğlu tarafından İlk Tunç Çağı'nın son safhasına tarihlenen saman katkılı; kırmızı-siyah hamurlu; açkılı mal; el yapımı saman katkılı hamurlu devetüyü ve siyah astarlı yalın mal; el yapımı bej astar üzerine kahverengi ve kırmızı boya bezekli maldan parçalar (Elazığ-Malatya Yöresi boya bezekli malı) bulunmuştur [Serdaroğlu 1969:186-188; Serdaroğlu 1972:10]. İkinci teras açmasında da el yapımı saman katkılı hamurlu; açkılı maldan parçalar bir mimariye bağlanamadan yüzeyden 15 m derinde ortaya çıkmıştır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Kalaycık Höyüğü kazıları; yörenin İlk Tunç Çağı yerleşmelerini ve kültürünü açıklayacak yeni ayrıntılı bilgiler sağlamamıştır.


Liste'ye