©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Alibeyli


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik
İTÇ


Haritalar Alibeyli

Türü:
Höyük
Rakım:
100 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İlçe:
Saruhanlı
Köy:
Alibeyli

Tahribat :
Tarım - Yol

TAYEx:
Gidildi - 12/9/2000

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Manisa il merkezinin kuzeydoğusunda; Halitpaşa'nın 4 km kuzeydoğusunda; Alibeyli Köyü'nün 3 km kuzey-kuzeybatısında yer almaktadır. Höyüğe; Halitpaşa-Alibeyli yoluyla ulaşılabilmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Gediz Ovası'nda yer alan höyüğün 80 m çapında; 6 m yüksekliğinde olduğu bildirilmektedir. Günümüzde ekili olan höyüğün çevresinde su kaynağı yoktur. Burayı yurt yeri olarak seçenler su ihtiyaçlarını; ancak Gediz Nehri'ne dökülen derelerden karşılamışlardır. Gediz Ovası; tektonik olaylar sonucunda oluşmuş kırıklar boyunca; oluk biçiminde; doğu-batı istikametinde uzanan bir çöküntü ovasıdır. Höyük; doğu-batı doğrultusunda uzanan ticaret yolu üzerinde yer almaktadır.
Tahribat Açıklama: Höyük tarım faaliyetleri sonucunda tahrip olmuş durumdadır. Kuzey kesiminde tarla açılırken oluşmuş yaklaşık 1.5 m derinliğinde bir profil bulunmaktadır [TAYEx 12.9.2000].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye