©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Alibeyli

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Alibeyli
Türü:
Höyük
Rakım:
100 m
Bölge:
Ege
İl:
Manisa
İlçe:
Saruhanlı
Köy:
Alibeyli
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Son

     


Manisa il merkezinin kuzeydoğusunda; Saruhanlı İlçesi'nin doğu-güneydoğusunda; Halitpaşa'nın 4 km kuzeydoğusunda; Alibeyli Köyü'nün 3 km kuzey-kuzeybatısındadır. 6 m yüksekliğinde; 80 m çapında küçük bir tepedir. 1959 yılında yüzeyinde D.H. French tarafından yapılan toplamada Kumtepe I b tipinde; siyah açkılı maldan çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Höyüğün Son Neolitik Çağ'dan MÖ 2. binyıla kadar yerleşim gördüğü tahmin edilmektedir (Konumu ve Neolitik Çağ yerleşmesi için bak. Harmankaya et al. 1997:Alibeyli). 2007 yılında E. Akdeniz ve ekibi tarafından yeniden incelenmiş ve 100x60 m boyutlarında ve 6 m yüksekliğinde olarak tanımlanmıştır. Yüzeyde SKÇ ve sonrasına ait çanak çömlek parçaları bulunmuştur [Akdeniz 2009:260].
Yeri: Manisa il merkezinin kuzeydoğusunda; Halitpaşa'nın 4 km kuzeydoğusunda; Alibeyli Köyü'nün 3 km kuzey-kuzeybatısında yer almaktadır. Höyüğe; Halitpaşa-Alibeyli yoluyla ulaşılabilmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Gediz Ovası'nda yer alan höyüğün 80 m çapında; 6 m yüksekliğinde olduğu bildirilmektedir. Günümüzde ekili olan höyüğün çevresinde su kaynağı yoktur. Burayı yurt yeri olarak seçenler su ihtiyaçlarını; ancak Gediz Nehri'ne dökülen derelerden karşılamışlardır. Gediz Ovası; tektonik olaylar sonucunda oluşmuş kırıklar boyunca; oluk biçiminde; doğu-batı istikametinde uzanan bir çöküntü ovasıdır. Höyük; doğu-batı doğrultusunda uzanan ticaret yolu üzerinde yer almaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye