©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ilıcapınar


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik


Haritalar Ilıcapınar

Türü:
Höyük
Rakım:
955 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Cihanbeyli
Köy:
Ilıca


TAYEx:
Gidildi - 31/7/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
30/11/1990
Tescil No:
903
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Konya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Konya il merkezinin kuzeydoğusunda; Cihanbeyli İlçesi'nin yaklaşık olarak 11 km güneyinde; Ilıcapınar Köyü'nün doğusunda; Ilıca'dan Yapalı ve Cüdkanlı köylerine doğru giden stabilize yolun güneyinde; yola yakın konumda olan doğal tepenin güney ucunda; düzlükte yer alan küçük höyüktür. Bu yerleşme yerine Konya'dan Cihanbeyli'ye giden ana yoldan Ilıcapınar sapağı ve oradan da Yapalı'ya giden stabilize yol ile ulaşılabilmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük olarak kabul edilen bu yayvan tepe konum olarak Acıtuz Gölü veya diğer adı ile Bulok (Bolluk) Gölü'nün kuzey köşesindedir. Tepenin az doğusunda tatlı su kaynağı bulunmaktadır. Höyüğün boyutları verilmemektedir. Obsidien alet ve silahlar tepenin güney ve doğu eteklerinde daha fazla sayıda bulunmaktadır. Buna karşılık obsidien bulguların fazla olduğu yerde ise alet sayısı azdır. Bu olayın yerleşme ile ilgisi bilinmemektedir. Höyüğün özellikle güneydoğu kısmı bataklıktır. Çevrede verimli toprakların var olduğu söylenemez. Konum olarak tek avantajlı tarafı; Tuz Gölü'ne yakın oluşudur.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye