©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Hacılar


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik

14C
Haritalar Hacılar

Türü:
Höyük
Rakım:
920 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Merkez
Köy:
Hacılar

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 10/6/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
23/5/1990
Tescil No:
766
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Antalya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Burdur'un 26.5 km kadar güneybatısında; Hacılar Köyü'nün 1.5 km batısında yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Deniz seviyesinden yaklaşık 940/970 m yükseklikte; Toros Dağları'nın kuzey uzantılarının arasındaki bir vadide; Burdur göl seviyesinden yaklaşık 100 m yüksekte yer alır. Batısında Koca Çay akar; doğusu dağlık bölgeye bakar. Yaklaşık 135 m çapında ve 5 m yüksekliktedir [Mellaart 1970a:xii;189]. Hacılar'daki ilk yerleşme olan Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ yerleşmesinin plüvyal Burdur Gölü'nün; 930-935 m seviyesine çekildikten sonra gerçekleştiği; O. Erol'un [Erol 1972:35] araştırmalarıyla saptanmıştır.
Tahribat Açıklama: Üzeri tamamen ekili durumdaki höyükte; tarıma dayalı tahribat nedeniyle açmalar ortadan kalkmış durumdadır [TAYEx 10.6.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye