©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Dazdağı Düdeni


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Dazdağı Düdeni

Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
195 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Zonguldak
İlçe:
Merkez
Köy:
Sofular


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Mağaraya en kolay Zonguldak-Ankara yolundan gidilir. Sapça Tüneli'ni geçtikten sonra sola ayrılan yol (eski Ankara yolu) Sapça Köyü'ne varır. Buradan Sofular Köyü'ne giden yol; köyün içinden geçtikten sonra dere kıyısından giderek; mağara yakınına kadar ulaşır. Çayırköy Mağarası'nın 1.5 km doğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Dazdağı; Pliyosen sonrası oluşmuş bir düden mağaradır. Çayırköy Mağarası ile aynı yeraltı sisteminin iki uç noktasını oluştururlar. Düden; son bölümü dışında bütünüyle yüzeye açıktır. Tabanında iri blok ve çakılların yanınsıra; özellikle ortadaki büyük çöküntü salonunun sağ tarafında kalın kum; kil ve mil deposu yer almaktadır. Kurak dönemlerde Sofular Deresi; mağaranın 30-40 m gerisinde küçük bir çatlağa girerek yeraltından mağaraya ulaşmaktadır. Bu dere; blok ve çakılların arasından geçerek; mağaranın sonunda bulunan bir sifonda kaybolmaktadır. Doğu-batı yönlü bir faya bağlı olarak gelişen sifonun önünde derinliği 4 m'yi bulan bir göl yer almaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye