©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi





Gümüşdere - Kilyos


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Gümüşdere - Kilyos

Türü:
Konaklama / İşlik Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İlçe:
Kemerburgaz
Köy:
Gümüşköy


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İstanbul il merkezinin (Eminönü) 26 km kuzeyinde; Kilyos'un 4 km batısında; Ağaçlı ile Kilyos arasında; Gümüşköy/Gümüşdere Köyü'nün 2 km kuzeydoğusunda; Karadeniz kıyısındaki geniş bir alana yayılan; buna karşılık Ağaçlı kumulundan daha küçük olan kumul ile Gümüşdere kumulunun doğusunda Kumköy'ün kuzeyindeki Kilyos kumulu. Kodu D 13 / 14.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Güneyi orman ile çevrelenen kumul Karadeniz'e paralel uzanmaktadır. Domuzdere ve Gümüşdere adıyla anılan derelerin birleşerek Karadeniz'e ulaşmadan önce meydana getirdiği dar vadinin her iki tarafındaki yeni kumul alan ile Domuzdere teraslarındaki kumul üzerinde yontma taş buluntular ele geçmektedir. Bu alan ve güneyindeki orman ile bölge; Buzul ve Buzularası devirlerde ve daha sonraki Holosen dönemi başında özellikle avcılar açısından mevsimlik yerleşmelere uygun özellikler taşımaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda tıpkı Ağaçlı kumulunda olduğu gibi kumul üzerinde ortaya çıkan buluntu birimleri sert satıhlı kırmızı renkteki eski kumulun üzerinde yer almaktadır. Sarı renkteki yeni kumun; şiddetli rüzgarlarla yer değiştirmesi sonucunda eski kırmızı renkteki kumun ortaya çıkışı ile yeni kamp yerleri zaman zaman görülmektedir. Bu kamp yerlerinin aynı olayın yaşandığı Ağaçlı kumulundan farklı olarak daha dağınık ve seyrek durumda olduğu izlenmektedir. Buluntu birimleri çakmaktaşı alet ve artıklarından oluşmaktadır. Bazı büyük taşlardan (direk taşı?) çadır ya da ahşaptan basit kulübelerin olduğu sanısı uyanmaktadır. Gümüşdere kumulu da tıpkı Ağaçlı kumulu gibi kömür çıkarılmak için tahrip edilmezse; kumulda yeni kamp yerlerinin şiddetli rüzgarlar sonucunda günışığına çıkması beklenmelidir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye