©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Aktaş


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Aktaş

Türü:
Konaklama / İşlik Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Elazığ
İlçe:
Ağın
Köy:
Öğrendik


TAYEx:
Gidilmedi - 17/7/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Erzincan;Tunceli; Malatya; Elazığ il sınırlarının birleştiği yerde; Malatya il merkezinin kuzeydoğusunda; Elazığ kent merkezinin kuzeybatısında; Fırat Nehri'nin batısında; Ağın'ın kuzeyinde eski adı Gerani olan Öğrendik Köyü'nün yaklaşık 1.250 m kuzeydoğusunda; Pulköy ile Bahadırlar arasında yer alan bir mevkii'dir. 1:100.000 ölçekli haritada geçen Ağtaşı Tepe'nin burası olduğunu kabul edebiliriz. Olasılıkla yöresel ismi Ağtaşı olan bu yerin İ.K. Kökten tarafından biraz değiştirilerek Aktaş olarak adlandırılmıştır. Buluntu yerinin idari olarak hangi il sınırları içinde olduğunu saptamak olanaksızdır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bölge; yükselmiş ve sonradan aşıntı ve taşıntılar yüzünden yüksek düzlüklere dönük tepeli bir görünümdedir. Çevrede Miosen dönemi tortulları ve kalkerleri vardır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye