©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Göltepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


14C
Haritalar Göltepe

Türü:
İşlik
Rakım:
1760 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Niğde
İlçe:
Çamardı
Köy:
Celaller


TAYEx:
Gidilmedi - 9/8/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
1/12/1989
Tescil No:
611
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Konya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Niğde il merkezinin kuşuçumu yaklaşık 30 km güneydoğusunda; Çamardı İlçesi'nin 4 km güneybatısındaki Celaller Köyü'nün 1.5 km güneybatısında Göltepe adı verilen yerdedir [Yener-Earl 1994:169'daki harita].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Göltepe adı verilen doğal tepe ile kuzeyindeki Kestel maden ocağı arasında sığ bir yamaç yer almaktadır. Göltepe yaklaşık 65 hektarlık yayvan doğal bir tepedir [Yener 1995:çiz.1'deki plan]. Bu tepenin kumtaşı; kireçtaşı; şely ve kilden oluşan Neojen bir formasyon olduğu belirtilmektedir [Drahor 1993:40, Ozaner 1993:472]. Tepenin üzerindeki katmanlar 30-40 derecelik bir eğimle doğu ve güneydoğuya doğru uzanmaktadır. Yakın çevresinde çok sayıda pınar mevcuttur. İlk Tunç Çağı Madenci Köyü'nün kendi suru içinde 5 hektar; sur dışında ise 3-5 hektarlık boyutu ile 8-10 hektar büyüklüğünde bir yerleşme olduğu ileri sürülmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: Höyük olarak tescil edilmiştir (ASAL 2008).


Liste'ye