©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kumluktepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kumluktepe
Türü:
Höyük
Rakım:
1100 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Kayseri
İlçe:
İncesu
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Kayseri il merkezinin güneybatısında; Kayseri-Niğde Demiryolu üzerindeki İncesu İstasyonu'nun yaklaşık 250 m güneyinde; tren yolunun batısında; nahiye merkezinin 1.5 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yerleşmeye Nevşehir-Ürgüp-İncesu karayolu ve ilçeden tren istasyonuna bir sapak ile ulaşılmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Todd'un verdiği bilgiye göre 150 m çapında; yaklaşık 5 m yüksekliğinde alçak bir höyüktür. Todd'un araştırma yaptığı yıllarda ekilmekte olan tepede civar köylülerin açmış olduğu çukurların tahribatı görülmektedir. Köylülerin gerçekleştirdiği bu kazılar sonucunda; höyüğün batı kesimine kesilerek yerleştirilmiş bir geç devir mezar odasının var olduğu anlaşılmıştır. Bu işlem sırasında çıkan toprağın tepenin üzerine dağıtıldığı tahmin edilmektedir. Höyüğün yeri; Yeşilhisar-Kayseri ovalarına geçiş yapan bir vadi üzerindedir. Höyüğün olduğu İncesu tren istasyonunun kuzeyinde Hacafer Tepesi adlı büyük bir höyük daha vardır. Kumluktepe ise bazı yayınlarda İncesu veya Kumtepe olarak geçmekte; Mellaart ise Kumtepe-İncesu adıyla vermektedir. Çevrede tatlı su kaynağı vardır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1963'de G. Pasquare; 1964 ve 1967 yıllarında I.A. Todd tarafından araştırılmıştır. 1990 yılında Omura başkanlığındaki Japon ekibi tarafından bir kez daha ziyaret edilmiştir [Omura 1992:592]. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Yüzeyden elde edilen çanak çömlek parçalarının analizi sonucunda Neolitik Çağ dışında; İlk Tunç Çağı II ve geç devir tabakalarının olduğu sanılmaktadır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Neolitik Çağ'a tarihlenen çanak çömleklerin analizi sonucunda iki mal grubunun olduğu saptanmıştır. Bunlardan biri Koyu Yüzlü Açkılı maldır; bulunan az sayıda dar ağızlı çömlek ve kaselerin; Doğu Çatalhöyük ve Yumuktepe İlk Neolitik Çağ çanak çömleklerine benzediği ileri sürülmektedir. İkinci mal grubu ise kaba; açık kahverengi yüzey renkli mal grubudur. İlk gruba nazaran daha az ele geçmiştir [Todd 1980:53]. Yontma Taş: Todd'un yüzey araştırmasında 1.925 adet yontma taş endüstrisi örneği bulunmuştur. Bunların 1.347'si yongadır. 13 tane saplı; baskı düzeltili okucu ele geçmiştir. Ayrıca kazıyıcılar; deliciler; dilgiler ve az sayıda çekirdek bulunmuştur. Yontma taş endüstrisinde hammadde ağırlığı obsidiyendendir. Az sayıda çakmaktaşı alet de toplanmıştır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Doğu Çatalhöyük ile çağdaş bir Neolitik Çağ yerleşmesinin var olduğuna inanılmaktadır [Todd 1980:80-84]. ASPRO'da 5. evreleri içinde; düzeltilmemiş tarihlerle GÖ 8.000-7.600 yılları arasına konularak tanımlanmaktadır [Hours et al. 1994:217].


Liste'ye