©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Kanal Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Kanal Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
1030 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Konya
İlçe:
Seydişehir
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Konya il merkezinin güneybatısında; Seydişehir İlçesi'nin 7.5 km doğusunda; Bağra Köyü'nün batısında bulunmaktadır. Arkeoloji metinlerine Kanal Höyük olarak giren bu höyük; yörede Üzümlü Höyük; Bağlası Höyük; Höyük Bağları adlarıyla da anılmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Seydişehir Ovası'nın hemen hemen tam ortasında; Beyşehir kanal çayının çatallaştığı yerin batısında yer almaktadır. Beyşehir-Suğla tektonik çukurlukları arasında yer alan Beyşehir Kanalı Çayı; doğu kısmında volkanik Alacadağ ve Erenler Dağı; batısı ise metamorfik formasyonların meydana getirdiği yüksek tepeler arasında uzanmaktadır. Ova kalın bir alüvyon dolgu ile kaplıdır. Beyşehir Kanal Çayı; Beyşehir Gölü'nden 30 m daha altta olan Suğla Gölü'ne; Beyşehir Gölü'nün fazla sularının akması ile oluşmuştur. Günümüzde bu çay su kaçağı açısından zengin olan Suğla Gölü yerine Balıkova Boğazı dolayısıyla Çarşamba Çayı'na bağlanmıştır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Höyük; 1954 ve 1958 yıllarında J. Mellaart; 1962 yılında R.S. Solecki tarafından ziyaret edilmiştir.
Tabakalanma: Kesin bilinmemekle beraber; yüzey toplamasından; Neolitik Çağ yerleşmesi dışında; Son Kalkolitik Çağ-İlk Tunç Çağ yerleşmesinin de var olduğu saptanmıştır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Koyu Yüzlü Açkılı mal grubundan koyu kahverengi; kızıl-kahverengi dış yüzlü çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Hamurları mineral katkılıdır. Halka tutamaklı biçimler vardır. Dar ağızlı kapların benzerleri Doğu Çatalhöyük'te ele geçmiştir. Diğer çömlek ve kase biçimleri Hacılar'ın Son Neolitik Çağ IX-VI. tabakalarındakilere benzemektedir. Kil: Nokta bezemeli kil figürin örnekleri bulunmuştur. Yontma Taş: Silika parlaklığı izi olan çertten büyük bir dilginin var olduğunu söylemektedir. Obsidiyenden orak ve bıçak gibi baskı düzeltili teknikle yapılmış aletler bulunmuştur.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Beyşehir-Suğla gölleri çevresindeki diğer Neolitik Çağ yerleşmeleri gibi; tabakalanması ve tarihlenmesi şimdilik sorun olarak karşımıza çıkar. Todd; kesin olmamakla beraber bu yerin; Doğu Çatalhöyük ile çağdaş olduğunu ve yerleşmenin daha sonraki evrede de devam ettiğini kabul etmektedir [Todd 1980:133].


Liste'ye