©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Alan Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Alan Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
1070 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Beyşehir
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Konya il merkezinin güneybatısında; Beyşehir İlçesi'nin batısında; Beyşehir-Akseki yolunun güneyinde; Karadiken Köyü'nün 3 km batısında yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Gölün güney bitimindeki dar ovada yer alan höyüğün kuzey ucu; Beyşehir-Akseki karayolu tarafından kesilmiş; bu tahribat sonucunda küçük bir kesit meydana gelmiştir. Ovacık Dağı'ndan gelen küçük dereler bu dar ovaya akmaktadır. Höyük 700x250 m boyutlarında doğal bir tepe üzerinde oluşmuştur. Yakınında su kaynağı ve bu kaynağın oluşturduğu bataklık bulunmaktadır. Yaklaşık 100 m çapında; 3.5-4 m yüksekliğindedir. Höyüğün ismi; höyüğü ilk defa bulan Alan Hall tarafından verilmiştir. Bu mevkiin yerel bir adı olması gerekmekteyse de arkeolojik metinlere bulanın adıyla girmiştir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1967 yılında A. Hall tarafından tespit edilmiştir. Güneybatı Anadolu'nun ilk Neolitik yerleşme bulgularını vermesi açısından Mellaart ve Todd gibi birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir.
Tabakalanma: Mellaart; yol yapımı sırasında oluşan kesitte beş yapı katının varlığının izlenebildiğini bildirmektedir. Kazı yapılmadığı için kesin tabakalanma bilinmemektedir.
Buluntular: Mimari: Mellaart; kesitte kerpiç duvar kalıntıları; kırmızı sıvalı taban parçalarının olduğunu söylemektedir [Mellaart 1961b:159]. Çanak Çömlek: Koyu yüzlü açkılı maldan ve koyu kırmızımsı kahverengi maldan parçalar tepenin yüzeyinden ve kesitten toplanmıştır. Koyu Yüzlü Açkılı maldan dar ağızlı kaplar Doğu Çatalhöyük biçimlerine benzemektedir. Az sayıda ele geçen kırmızı açkılı maldan çanak çömlek parçalarının varlığı ise Hacılar veya Ilıcapınar gibi bir Son Neolitik Çağ yerleşmesinin burada olabileceğini göstermektedir. Yontma Taş: Alet sayısı azdır. Yontma taş endüstrisinin oranının az oluşu; tepede oluşan erozyona bağlanmaktadır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Çanak çömlek buluntularının varlığına dayanarak höyükte; Doğu Çatalhöyük ile eşzamanlı bir yerleşmenin varlığı söylenebilir. Diğer bazı parçalardan ise Neolitik Çağ'ın daha geç bir evresinin de varlığı kabul edilmektedir [Todd 1980:131].


Liste'ye