©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Girharrin / Gülharrin

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Girharrin / Gülharrin
Türü:
Höyük
Rakım:
450 m
Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Mardin
İlçe:
Yeşilli
Köy:
Ortaköy
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İTÇ III İTÇ II

     


Yeri: Mardin il merkezinin 11 km güney-güneydoğusunda; Mardin ile Nusaybin arasındaki karayolunun hemen batısında yer alan Ortaköy (Girharrin) Köyü'nün merkezindedir [Ay 1995:27'deki harita].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bulunduğu ovadan 40 m yükseklikte olan höyük terasları ile birlikte; 400x300 m boyutlarında bir tepedir. Höyük konisi ise 75x70 m ölçülerindedir. Oval biçimlidir. Rijli Deresi'nin batı yakasındadır. Höyüğün girişinde bulunduğu Navala Kutte Vadisi; kuzeydoğuya doğru doğal bir geçit sağlamaktadır. Kral yolu olarak adlandırılan yolun yakınında yer almaktadır. Tepe; büyük ölçüde çevre köylüler ve defineciler tarafından tahrip edilmiştir. Höyüğün adının Gir (tepe) ve Harrin (yol) kelimelerinden türediği ileri sürülmektedir. Asur vesikalarında adı geçen Huzirina kentinin burası olduğu iddia edilmektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Mardin Müze Müdürlüğü'nün höyüğü; Girnavaz Höyüğü'nde kazı yapan ekibe haber vermesi ile 1988-89 yıllarında yoğun ve sistemli yüzey araştırması yapılmıştır. Toplananlar; Eyüp Ay tarafından değerlendirilmiştir [Ay 1993]. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Saptanan MÖ 1- 3. binyıl malzemeleri bu dönemlerde tepede yerleşimlerin varlığına işaret etmektedir. Halaf ve Son Uruk Dönemi çanak çömlekleri de vardır. Az sayıda İslam Dönemi çanak çömlek parçaları; geç devir yerleşimine ışık tutmaktadır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Höyüğün yüzeyinde metalik mal ile Ninive V malına ait çok sayıda örnek toplanmıştır. Metalik mal örnekleri çarkta üretilmiştir. Çömlekçi ustaları; arıtılmış kil hamurundan yaptıkları bu kaplarda; çark izlerini kabın yüzeyinde bilinçli olarak bırakarak kaplara doğal bir süsleme ögesi katmışlardır. Gil Harrin'de bu mal örnekleri %18'lik bir oranda temsil edilmektedir. Öğütülmüş ince bazalt katkılı; mika katkılı; ince elenmiş çok küçük kum katkılı; taşcık saman katkılı gibi alt mal grupları vardır. Grimsi yeşil banyo astarlı bir parça dışında tüm kaplar astarsız; yalındır. Bardak; kase; çömlek gibi kap tipleri ile pedastal kaide biçiminde parçalar mevcuttur [Ay 1995:şek.I/10-III/13]. Metalik kaplar; Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Arslantepe; Oylum; Girnavaz; Harran ve Kızıltepe'nin batısında Zergan Çayı Vadisi'ndeki höyüklerde de ele geçmiştir. Bu mal türü Er Hanedan II-III dönemlerine tarihlenmektedir. Ninive V malı olarak adlandırılan mal ise tüm bulgular içinde %7 oranındadır. İnce hamurlu ve çark yapımı olan mal türünün az sayıda el yapımı olanları da vardır. Boya bezemenin yanısıra; çizi ya da yiv bezemelidir. Hamurlarına ince mika; kum; kireç zerrecikleri katılmıştır. Yüzey renklerinde yeşil; krem; yeşilimsi krem; sarımsı bej ve bejimsi krem renkler göze çarpmaktadır. Bardak; kase; sığ çanak; çömlek gibi biçimlerin varlığı izlenmektedir. Metalik malın Anadolu buluntu yerleri dışında Suriye'de de pek çok yerleşim yerinde benzerleri vardır. Girharrin'de bulunanların Er Hanedan II dönemine tarihlendiği görülmektedir [Ay 1995:24].
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Höyüğün çanak çömlek buluntuları; yerleşmenin Kuzey Mezopotamya ve Kuzey Suriye kültür çerçevesinde yer aldığını belirlemektedir.


Liste'ye